Disclaimer
 

De inhoud van deze website en andere uitingen van Weidesign op het internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Weidesign wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuist. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Weidesign behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

De website www.weidesign.nl en alle materiaal op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan te verspreiden, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weidesign.

Weidesign heeft alle copyright-houders van de gebruikte informatie geïnformeerd. Indien u aanspraak maakt op het eigendomsrecht van de gepresenteerde informatie op de website of andere uitingen van Weidesign op het internet en dit is niet correct weergegeven, kunt u contact opnemen met Weidesign. Wij sturen u graag een formele bevestiging.

Weidesign

Volg Weidesign! Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Mistercash VISA Mastercard VISA PostNL