Retourneren


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te willen herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF) maar u bent hiertoe niet verplicht. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Bekijk de algemene voorwaarden van Weidesign.nl

U kunt gebruik maken van het formulier voor herroeping dat met de aankoopbevestiging aan u is verstuurd. We verzoeken u (een kopie van) de originele factuur te overleggen, en het artikel voor zover redelijkerwijs mogelijk in ongeschonden staat te retourneren. Download hier het formulier voor herroeping.

Het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroeping teruggestort; geef aan op welk IBAN met corresponderende naam u het aankoopbedrag wenst te ontvangen. 
Verzendkosten van de retournering zijn voor rekening van de klant. Indien nodig neemt Weidesign contact op via het door u verstrekte e-mailadres of telefoonnummer(s).

Welke regels gelden voor het retourneren van verschillende artikelen?
Geretourneerde artikelen dienen voor zover redelijkerwijs mogelijk in nieuwstaat te verkeren en verpakt te worden in de originele verpakking met aangehecht prijskaartje of sticker en met (kopie van) de originele factuur. Bij beschadiging of het ontbreken van onderdelen of accessoires wordt waardevermindering in rekening gebracht, voor zover dit het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
- Retouren verzenden aan: Weidesign.nl, Koningstraat 27, 2011TB Haarlem;
- Kosten voor het retourzenden zijn voor rekening van de klant;
- Het éénmalig passen van kleding wordt toegestaan, net als in de winkel, maar het dragen ervan niet.

Kan een artikel worden omgeruild voor een ander artikel?
Een artikel kan, mits voldaan wordt aan de gestelde regels hierboven vermeld, ook worden omgeruild voor een ander artikel. Dit kan echter alleen in de winkel van Weidesign in Haarlem. Artikelen kunnen niet on-line worden geruild.

Aankopen gedaan bij de winkel Weidesign in Haarlem kunt u binnen 14 dagen ruilen of terugbrengen, met aangehecht prijskaartje of -sticker en de originele aankoopbon.Volg Weidesign! Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Mistercash VISA Mastercard VISA PostNL